تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 1399/12/30آگهــــي دعوت به مجــــــمع عمومي عادي ساليـــانه شــــــــــركت سرمايه گـــذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام منتهي به 1399/12/30 اين شركت  راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 در سالن خليج فارس شركت واقع در تهران ،خيابان شيراز جنوبي ، خيابان زرتشتيان ، بعد از گلستان پلاك 11  تشكيل مي گردد .

    دستورجلسه:

1-    استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 .

2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص صورت هاي مالي منتهي به 1399/12/30 .

3-    اتخاذ تصميم در باره تصويب ترازنامه ، سود و زيان و صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 .

4-    اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي 1399 .

5-    انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1400و تعيين حق الزحمه ايشان.

6-    انتخاب روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شركت.

7-    تعيين حق حضور اعضاي غير موظف .

8-    انتخاب اعضاي هيات مديره .

9-    ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مي باشد.

لازم به توضيح مي باشدبا توجه به شيوع ويروس كرونا تلاش خواهد شد اين مراسم با رعايت تمام اصول بهداشتي و با اولويت حفظ سلامتي سهامداران ، ناظرين و همكاران محترم برگزار گردد . لذا به منظور رعايت و اجراي پروتكل بهداشتي ابلاغي ستاد ملي مقابله با بيماري ويروس كروناخطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار (نامه شماره 31/104مورخ 20/12/98 ) در خصوص نحوه برگزاري مجامع از سهامداران محترم تقاضا مي گردد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع از طريق صفحه رسمي شركت در اينستا گرام به نشاني www.instagram.com/cpfic_com ووب سايت رسمي شركت به آدرس www.cpfic.com  ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرمايند .

سهامداران و نمايندگان محترم كه به صورت حضوري در مجمع حاضر خواهند شد ضروري است تمام اصول بهداشتي رابراي حفظ سلامتي خود و ديگرشركت كنندگان رعايت نمايند حداقل نكات بهداشتي كه رعايت آنها الزاميست به شرح ذيل مي باشد.

1 پرهيز از دست دادن و روبوسي  2- همراه داشتن خودكار شخصي   3- همراه داشتن ماسك و دستكش   4- حفظ فاصله ايمني از ديگر شركت كنندگان درطول برگزاري مجمع

لطفا در صورتي كه احدي از نمايندگان يا سهامداران علائم سرماخوردگي يا شبيه آنفولانزا را دارند از حضوردر اين مجمع خودداري و نماينده يا وكيل را جايگزين نمايند . همچنين لازم به ذكراست به دلايل فوق  از ارائه بسته پذيراييرايج در مجامع خودداري شده است.

 

                                                             رئيس هيات مديــره شــركت ســرمايــه گـــذاري

                                                                صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)