تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهامداران حقيقي مربوط به عملكرد سال 1394/06/31اطلاعيه پرداخت سودسهام

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )

 

 

باقدرداني از حضور سهامداران محترم در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1394/10/22، بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت پرداخت سود سهام سهامداران حقيقي وصندوقهاي سرمايه گذاري براي سال مالي منتهي به 1394/06/31 از طريق شعب بانك صادرات ايران در سراسر كشور اعلام مي دارد.

لذااز سهامداران محترم حقيقي درخواست ميگردد كه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر موردقبول بانكها همراه با اعلام كد بورس و كد ملي ( جهت پرداخت الزامي ميباشد )و نماد وصندوق سال 94 از روز سه شنبه مورخ 1394/11/20به هر يك از شعب بانك صادرات ايران مجهز به سيستم سپهر در سطح كشور مراجعه و نسبت به دريافت سود سهام سال مالي منتهي به 1394/06/31 خود اقدام نمايند.

به اطلاع صندوقهاي سرمايه گذاري ميرساند پرداخت سود با ارائه مدارك معتبر و قابل قبول بانكها (معرفي نامه با اعلام كدبورس و شماره ثبت )وصرفاً از طريق واريز سود به حساب شخص حقوقي نزد بانك صادرات يا شبكه بانكي كشور امكان پذير خواهد بود.

نكات مهم :

1.   سود سهام منحصراً به خود شخص سهامدار يا وكيل قانوني وي با ارائه مدارك ذكر شده از طريق شعب بانك قابل پرداخت ميباشد .

2.      سود سهام فرزندان صغير فقط به ولي ( پدر ) از طريق شعب بانك قابل پرداخت است .

3.  سود سهام سهامداران متوفي به وراث آنان با ارائه مستندات قانوني و پس از بررسي و تاييد توسط اداره سهام شركت ازطريق شعب بانك صادرات قابل پرداخت خواهد بود .  

4.  سهامداراني كه داراي مغايرت مشخصات شناسنامه اي مي باشند مي بايد جهت دريافت سود سهام خود با مدارك  لازم به اداره سهام شركت مراجعه و بعد از بررسي وتاييد مستندات قانوني از طريق شعب بانك صادرات اقدام به دريافت سود سهام خودنمايند.

5.     پرداخت سود سهام از طريق شعب بانك صادرات صرفاً جهت سود سهام سال مالي منتهي به 1394/06/31 ميباشد .

6.   آن دسته از سهامداراني كه سودسنوات قبل خود را دريافت ننموده اند ، جهت دريافت سود سهام سنوات مذكور با واحدامور سهام شركت تماس حاصل فرمايند .

ضمناً پرداخت سود سهامداران حقوقي ازتاريخ  1395/05/30  آغاز خواهد شد.

آدرس شركت : تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير ( بخارست ) خيابان هفدهم پلاك 3 تلفن :88719180-88710586-88718061-88724970

                                                                                    شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

                                                                                                    ( سهامي عام )