تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

طريقه دريافت سود سال 93 و و جه فروش حق تقدم 92سهامداران محترم حقيقي كه تا كنون موفق به دريافت سود سهام عملكرد سال مالي 1393/06/31  و همچنين وجه فروش حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه سال 92 نشده اند ، درخواست ميگردد كه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر مورد قبول بانكها همراه با اعلام كد بورس و كد ملي به هر يك از شعب بانك صادرات ايران مجهز به سيستم سپهر در سطح كشور مراجعه و نسبت به دريافت سود سهام و و جه فروش حق تقدم خود اقدام نمايند .

به اطلاع آن دسته از سهامداراني كه سود سنوات قبل خود را دريافت ننموده اند ميرساند كه جهت دريافت شماره شبا حساب بانكي خود را از طريق پرتال سهامداري ارسال تا نسبت به پرداخت سود سهام اقدام گردد .