تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي پرداخت سود سال 94 و سالهاي گذشته سهامداراناطلاعيه پرداخت سودسهام

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )

 

 

پيروآگهي شماره 26371 مورخ 1394/11/18 روزنامه اطلاعات مبني بر پرداخت سود سهام  ، بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت پرداخت سودسهام سهامداران براي سال مالي منتهي به 1394/06/31 و سنوات گذشته از طريق شعب بانك صادرات ايران در سراسر كشور اعلام مي دارد.

لذااز سهامداران محترم حقيقي درخواست ميگردد كه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر موردقبول بانكها همراه با اعلام كد بورس و كد ملي ( جهت پرداخت الزامي ميباشد )و نماد وصندوق سال 94 از روز چهارشنبه مورخ 1395/06/31به هر يك از شعب بانك صادرات ايران مجهز به سيستم سپهر در سطح كشور مراجعه و نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند .

به اطلاع صندوقهاي سرمايه گذاري و شركتهاي حقوقي كه مطالبات آنها كمتر از 7 ميلياردريال مي باشد ميرساند پرداخت سود با ارائه مدارك معتبر و قابل قبول بانكها (معرفي نامه با اعلام كدبورس و شماره ثبت )وصرفاً از طريق واريز سود به حساب شخص حقوقي نزد بانك صادرات يا شبكه بانكي كشور امكان پذير خواهد بود. بديهي است سود سهام ساير سهامداران حقوقي با هماهنگي از طريق امور سهام شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

نكات مهم :

1.       سود سهام منحصراً به خود شخص سهامدار يا وكيل قانوني وي با ارائه مدارك ذكر شده از طريق شعب بانك قابل پرداخت ميباشد .

2.      سود سهام فرزندان صغير فقط به ولي ( پدر ) از طريق شعب بانك قابل پرداخت است .

3.     سود سهام سهامداران متوفي به وراث آنان با ارائه مستندات قانوني و پس از بررسي و تاييد توسط اداره سهام شركت ازطريق شعب بانك صادرات قابل پرداخت خواهد بود .  

4.     سهامداراني كه داراي مغايرت مشخصات شناسنامه اي مي باشند مي بايد جهت دريافت سود سهام خود با مدارك  لازم به اداره سهام شركت مراجعه و بعد از بررسي وتاييد مستندات قانوني از طريق شعب بانك صادرات اقدام به دريافت سود سهام خودنمايند.

 

آدرس شركت : تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير(بخارست) خيابان هفدهم پلاك 3 تلفن : 88719180-88710586-88718061-88724970 

                                                                                    شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

                                                                                                    ( سهامي عام )