تاريخ روز : دوشنبه 31 شهریور 1399

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهامداران حقوقي براي عملكرد 1393/06/31اطلاعيه پرداخت سود سهام

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ( سهامي عام )

 
 

با قدرداني از حضور سهامداران محترم در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1393/10/22 ،و پيرو اطلاعيه منتشره مورخ 1393/11/07 روزنامه اطلاعات ، بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت پرداخت سود سهام سهامداران حقوقي براي سال مالي منتهي به 1393/06/31 اعلام مي دارد. دارندگان تعداد سهام تا  3،000،000  سهم جهت دريافت سود سهام از روز يكشنبه مورخ 1394/05/25 با مراجعه به شعب بانك صادرات و با ارائه مدارك معتبر و قابل قبول بانكها (معرفي نامه با اعلام كدبورس و شماره ثبت ) نسبت به دريافت سود اقدام نمايند بديهي است پرداخت سود صرفاً از طريق واريز سود به حساب شخص حقوقي نزد بانك صادرات يا شبكه بانكي كشور امكان پذير خواهد بود.دارندگان تعداد سهام بالاتر از   3،000،000  سهم به منظور دريافت سود سهام  نسبت به ارسال شماره حساب نزد بانكهاي تجارت و پاسارگاد ، يا شماره شبا نزد ساير بانكها بصورت مكتوب به آدرس شركت اقدام يا به شماره 88719531 فاكس نمايند تا نسبت به پرداخت سود سهام از تاريخ 1394/05/25 اقدام لازم صورت پذيرد.به اطلاع آن دسته از سهامداران حقوقي كه سود سنوات قبل خود را دريافت ننموده اند ميرساند كه جهت دريافت سود سهام سنوات مذكور با واحد امور سهام شركت تماس حاصل فرمايند .

آدرس شركت : تهران – ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير ( بخارست ) – خيابان هفدهم – پلاك 3 – تلفن : 88719180-88710586-88718061-88724970

                                                                             
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
 ( سهامي عام )